Custom Reviews

CASSIAN'S REVIEW

 • By  Cassian D'Silva, Gurgaon
 • •  Jul 20 2020


ASHISH'S REVIEW

 • By  Ashish Mathew, Delhi
 • •  Jul 08 2020


GARY'S REVIEW

 • By  Gary Lawyer, Mumbai
 • •  Jun 30 2020


SHAUN'S REVIEW

 • By  Shaun Pinto, Bangalore
 • •  Jun 23 2020


KEITH'S REVIEW

 • By  Keith D'souza
 • •  Jun 20 2020


SHARON'S REVIEW

 • By  Sharon Dsa, Mumbai
 • •  Jun 10 2020


MOVIN'S REVIEW

 • By  Movin Dsouza, Mumbai
 • •  Jun 09 2020


VARUN'S REVIEW

 • By  Varun Kutty, Delhi
 • •  May 31 2020


JANICE'S REVIEW

 • By  Janice Pereira, Mumbai
 • •  Mar 20 2020


STANLEY'S REVIEW

 • By  Stanley Pinto, Bangalore
 • •  Feb 18 2020